Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek wordt de staat van uw gebit en mondverzorging bekeken en besproken. De tandarts voert, indien nodig, een eenvoudige gebitsreiniging uit. 

Gezien het belang van een optimale mondhygiëne bezoeken velen met enige regelmaat de mondhygiënieste. Afhankelijk van de situatie kan dat van één tot en met vier keer per jaar zijn. Tijdens dit bezoek vindt meestal ook de gecombineerde controle door de tandarts plaats.

Indien er problemen worden geconstateerd, bespreekt de tandarts/mondhygiëniste of een extra behandeling nodig en/of wenselijk is. U wordt verder geïnformeerd over de te verwachten resultaten, eventuele risico's van een behandeling en het aantal behandelingen. Informatie over diverse behandelingen kunt u nalezen op onze website.    

Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 250 euro. Bij Tarieven en betalen vindt u meer informatie over de kosten van behandelingen, facturatie en de betalingsmogelijkheden.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn zullen wij u verwijzen naar gespecialiseerde collega's in de buurt. Te denken valt aan behandelingen bij de kaakchirurg, orthodontist, impantoloog, parodontoloog of endodontoloog.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze administratie. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.