Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. De praktijk heeft een 3-tal kwaliteits doelstellingen: Kwaliteit in de uitoefening van het vak, kwaliteit in de relatie met de patiënt en kwaliteit in de organisatie van de praktijk.

Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en een goede service. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.               

Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

De praktijk is bezig met het samenstellen, implementeren en actueel houden van een IGZ-Proof Tandheelkunde Handboek.

Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. In onze praktijk besteden we tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen studiegroepen
  • Kennistoetsen maken
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Heeft u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.  

   

                                                                             

 

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg