Betalen & Infomedics

De rekening

De tandarts rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.   

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics
Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar Infomedics Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van infomedics

Contactgegevens

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg