De spoedgevallendienst

Onder spoed wordt verstaan ongevallen, nabloedingen en acute ernstige pijnklachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag. 
Tijdens praktijkuren kunt u de praktijk bellen. Spoedgevallen voeren wij in principe dezelfde dag uit.


De spoedgevallendienst is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk.


Op Walcheren is de dienst tijdens het weekend en/of feestdagen als volgt geregeld:

  • De dienst vangt op vrijdag aan en duurt tot maandagmorgen 08.00 uur.
  • Op zaterdag en zondag is er 's morgens tussen 11.00 - 12.00 uur een inloop spreekuur.
  • In alle andere gevallen dient u telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende tandarts op telefoon nummer 0118-744022
  • U kunt de praktijk bellen waar u via het antwoord apparaat hoort wie er dienst heeft maar u kunt ook kijken op de website van de Kring Walcheren: www.tandartswalcheren.nl 


Heeft u in de avond of nacht dringend tandheelkundige hulp nodig zoals voor ongevallen, nabloedingen of acute pijn dan is op maandag, dinsdag woensdag en donderdag de dienstdoende tandarts op Walcheren vanaf 17.00 uur bereikbaar.

De dienstdoende tandarts bereikt u via telefoonnummer: 0118-744022


In de meeste gevallen zal de behandelend tandarts de verrichting(en) doorgeven aan uw eigen tandarts.

Houdt u er rekening mee dat de behandeling contant dient te worden afgerekend en dat tijdens avond- of nachtbehandeling een speciaal tarief geldt.

TIP: Legitimatiebewijs en Zorgverzekeringspasje meenemen.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg